Samenwerking

De Oversteek werkt geregeld met studenten en jonge professionals. Dit leidt tot open processen en verrassende resultaten. Daartoe werkt De Oversteek samen met onderwijsinstellingen en de sociale onderneming Lentekracht.


De Oversteek is volop actief in Nationaal Landschap Het Groene Woud en werkt met betrokken ambtenaren en professionals samen in het Streekhuis Het Groene Woud. De Oversteek is tevens sponsor van het Streekfonds Het Groene Woud.