De Oversteek

Project- en procesmanagement bij de ontwikkeling van de leefomgeving

  • Samen streven naar een verbetering van ieders leefomgeving, De Oversteek slaat de brug tussen overheid, burgers, stichtingen en ondernemers.
  • Samenwerking is  de basis om tot optimale kwaliteit en resultaat te komen.
  • Openheid,  betrouwbaarheid, gedrevenheid en creativiteit zijn onze kernwaarden. De door ons georganiseerde planvormingsprocessen sluiten daarbij aan.
  •  We zijn tevreden als iedereen trots is op het resultaat.