De Oversteek

Project- en procesmanagement bij de ontwikkeling van de leefomgeving

  • De Oversteek werkt aan de ontwikkeling van ieders leefomgeving, we slaan de brug tussen overheid, burgers, stichtingen en ondernemers.
  • We zijn goed in integrale projecten waarin doelen op het gebied van o.a. water, natuur, recreatie, stedelijke ontwikkeling, klimaat en cultuurhistorie worden gecombineerd.
  • Openheid,  betrouwbaarheid, gedrevenheid en creativiteit zijn onze kernwaarden. Daarop sluiten de door ons georganiseerde planvormingsprocessen aan.
  • Procedures en systeemdenken zijn goed verklaarbaar, maar maken de samenwerking met burgers, stichtingen en ondernemers onnodig stroperig.
  • De Oversteek heeft als missie om aan de verandering hiervan bij te dragen, door projecten en processen in de  de leefomgeving sneller, leuker en transparanter te maken.
  • We geloven dat nieuwe technologie een immense bijdrage kan leveren aan het behalen van deze missie. Wij integreren daarom slimme producten en diensten in onze dienstverlening. 
  • We zijn tevreden als iedereen trots is op het resultaat.