Watertuin Middelrode

Waterberging, recreatie en ondernemersinitiatieven versterken elkaar

Opdrachtgever

Gemeente Sint-Michielsgestel  in samenwerking met partners (waterschap Aa en Maas en diverse lokale ondernemers) 

 

De uitdaging 

In Sint-Michielsgestel gaat het regenwater in de toekomst niet meer naar het riool. In plaats daarvan wil de gemeente dit water zoveel mogelijk vasthouden en hergebruiken in zogenaamde watertuinen om wateroverlast en droogte te bestrijden. 

 

Daaraan gekoppeld wordt de  leefomgeving verbeterd, door mogelijkheden voor recreatie, natuur of ondernemen te creëren. 

 

De Oversteek is gevraagd om in een open planproces met burgers, ondernemers en betrokken overheden plannen te ontwikkelen.

 

De oplossing

  • Kansrijke locaties selecteren (technisch en qua grondeigendom). 
  • Via open en transparant planproces koppelen aan energie en ambities bij stichtingen, ondernemers en bewoners. 
  • Uitwerken van plannen van globaal naar gedetailleerd
  • Nauwe samenwerking met studenten van de HAS.
  • Inbrengen van specifieke kennis vanuit ons netwerk  (bv. ecologie, kostencalculatie, ontwerp). 

Het resultaat

Het project is in volle gang. Op dit moment is de uitwerking gereed en beslist de raad over het ter inzage leggen van het bestemmingsplan.

 

https://www.bd.nl/meierij/spiegelkarpers-spetteren-straks-in-regenwater-van-middelrodense-daken~a1d457ba/