Klimaatbuffers Kempenland

 

Nieuwe inzichten door geo-data

 

Opdrachtgever

Stichting Ark

 

De uitdaging

De Oversteek heeft zich ten doel gesteld gebiedsontwikkeling sneller, leuker en transparanter te maken. We geloven dat een creatieve inzet van ruimtelijke data daarbij kan helpen, en zijn op zoek naar manieren om daar mee te experimenteren. Stichting Ark heeft zich tot doel gesteld natuurontwikkeling sneller en goedkoper te realiseren, en experimenteert daar volop in. Reden om samen eens te kijken naar wat er mogelijk is.

In Kempenbroek werkt Stichting Ark aan de realisatie van klimaatbuffers, waterrijke gebieden die worden ingericht voor de opvang van water. Naast waterberging en natuur kunnen klimaatbuffers ook een functie hebben voor waterkwaliteit, veiligheid, recreatie en een gezond woon- en leefklimaat. Stichting Ark wil weten of er vanuit ruimtelijke data nieuwe inzichten kunnen ontstaan over de meest ideale locaties voor klimaatbuffers en het klimaatbestendig maken van Kempenbroek.

 

De aanpak

Samen met J.A.E. Teunissen Advies heeft De Oversteek een geodata-analyse uitgevoerd, en deze gestaafd en ingevuld met een veldbezoek. De data-analyse reikt verder dan fysische kenmerken en de functies en waarden van locaties. Er is verder gezocht naar mogelijk andere relevante data (ook niet ruimtelijke data!) die de kansrijkheid van waterbuffering mede beïnvloeden. Daarbij kan gedacht worden aan informatie rondom grondwateronttrekkingen of bedrijfsbeëindigingsplannen van agrarische ondernemers.

De relevante informatie wordt via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) in verschillende kaartlagen vastgelegd. De verschillende kaartlagen worden vervolgens  over elkaar gelegd waardoor alle beschikbare informatie als een “dataframe” over de onderzoekslocatie komt te liggen.

 

Het resultaat

·      Visuele presentatie van de ruimtelijke analyse voor waterbuffering

 ·      Presentatie van de inzichten uit de analyse