Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland

Samenwerken aan riviernatuur

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

 

De uitdaging 

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. 

 

Maatregelen in Nederland zijn: 

 • aanleggen van nevengeulen;
 • aantakken van strangen;
 • verlagen van uiterwaarden;, 
 • aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
 • verbeteren van beekmondingen;
 • plaatsen van rivierhout en; 
 • saneren van waterbodems.  

 

De Oversteek verzorgt een deel van het omgevingsmanagement bij het programma Kaderrichtlijn Water in oost-Nederland.

 

De oplossing

 • Kansen en gedeelde belangen in beeld brengen om samen met partners (bijvoorbeeld waterschappen en provincies) projecten te realiseren. 
 • Overzicht brengen in wettelijke procedures en de kansen en bedreigingen die daarmee samenhangen.
 • Vroeg in het proces in gesprek gaan met de belangrijkste belanghebbenden.

 

Het resultaat

 • Een goedlopende samenwerking met de partners in de realisering van het programma.
 • Kansen in de uitvoering worden gezamenlijk opgepakt.
 • Uiteindelijk: Schoon water!