Sneller, leuker en transparanter

De ontwikkeling van de leefomgeving is in beginsel leuk! De kern van ons werk is het vervullen van wensen, dromen, oplossingen en ambities. We overkomen daarbij belangentegenstellingen, inhoudelijke complexiteit en financieringsvraagstukken.

 

De praktijk is soms weerbarstiger. De leefwereld van burgers en ondernemers botst vaak met de systeemwereld van de overheid, waarin de ontwikkeling van de leefomgeving zijn thuis vindt. Denk daarbij aan stroperige procedures, onduidelijke regels en langdurige besluitvormingsprocessen.  

 

De Oversteek denkt dat dit beter moet, zonder te beknibbelen op de beginselen van rechtsbescherming en democratische besluitvorming. De missie van De Oversteek is daarom om de ontwikkeling van de leefomgeving sneller, leuker en transparanter te maken.

 

En het kan ook sneller, leuker en transparanter! Ten eerste komt de nieuwe omgevingswet er aan. De Omgevingswet stelt de gebruikers van een gebied centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures worden korter. Wij lopen voorop met open en creatieve planvorming die past bij de tijdgeest en de kern van de Omgevingswet.

  

Ten tweede zien wij dat processen en projecten sneller, leuker en transparanter kunnen door de toepassing van nieuwe technologie. Doelen van belanghebbenden, en de verschillende wegen om deze te bereiken, kunnen makkelijker samen worden onderzocht. De inhoudelijke en financiële effecten van te nemen keuzes worden real-time doorgerekend. Alles wordt aantrekkelijk en overzichtelijk gevisualiseerd in een 3D-omgeving. Belangentegenstellingen en kansen worden zo snel zichtbaar en bespreekbaar. De toepassing van nieuwe technologie zien wij als de grootste kans om onze missie te realiseren.