Kloppend Hart van Het Groene Woud

Landschap van Allure

Opdrachtgever

Gemeente Boxtel (ook namens de gemeenten Best en Meierijstad, voorheen Sint-Oedenrode)

 

De uitdaging

Ondernemers, stichtingen en overheden werken samen rondom de gedachte dat het landschap de basis is voor ecologische, sociale en/of economische welvaart in Nationaal Landschap Het Groene Woud.

 

Samen kunnen zij op het gebied van landschappelijke ontwikkeling meer kracht ontwikkelen en meer bereiken dan alleen.  

 

De Oversteek is gevraagd om een uitvoeringsprogramma op te stellen waarmee een forse gezamenlijke impuls aan het landschap gegeven wordt. 

 

Na het loskomen van de investeringen voor het opgeleverde uitvoeringsprogramma, is De Oversteek gevraagd de gemeente Boxtel te ondersteunen bij het programmamanagement gedurende de uitvoering.

 

De oplossing

 • De Oversteek functioneerde als centrale spil in de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud.
 • De gemeenschappelijke ambities van de betrokken partners zijn in beeld gebracht.
 • Via een open proces is er gekomen tot:
  • Het samenwerkingsverband Kloppend Hart van Het Groene Woud bestaande uit 14 partijen, bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst.
  • Het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud,  bestaande uit 14 projecten die optimaal invulling geven aan de gezamenlijke ambities. In het uitvoeringsprogramma zijn ambities van ondernemers, stichtingen en overheden verbonden. En zijn lokale, regionale en provinciale ambities verbonden.
 • De investeringsmiddelen voor uitvoering van het programma zijn verzekerd (waaronder een grootschalige provinciale subsidie).
 • Bij de uitvoering van het programma is de gemeente Boxtel penvoerder namens het samenwerkingsverband. Vanuit de kennis van het programma ondersteunt De Oversteek de gemeente bij uitvoeringszaken zoals bijvoorbeeld communicatie en subsidierapportering.

 

Het resultaat

 • Met de bijdragen van de partners en subsidie is een investering van Euro 30 miljoen beschikbaar gekomen om het uitvoeringsprogramma tot realiteit te maken.
 • De natuurgebieden de Mortelen, de Scheeken, Dommeldal en Geelders  worden tot één grootschalig natuurgebied verbonden, onder andere via een ecoduct. Het edelhert wordt geherintroduceerd in de Scheeken, als boegbeeld van het grootschalige natuurgebied. 
 • Sociale en economische projecten aan de randen van de natuurgebieden, die het landschap verbinden aan de leefbaarheid van de kernen.