Het Oude Aa-dal

Burgers richten een beekdal in

Opdrachtgever 

Gemeente Sint-Michielsgestel

 

De uitdaging 

De geschiedenis is de inspiratie voor het uitvoeringsprogramma Keerdijk en Meerse Plas van de gemeente Sint-Michielsgestel. Vanuit de cultuurhistorie worden kansen op het gebied van natuur & landschap en toerisme & recreatie benut, de relaties met de stad Den Bosch staan hierbij centraal.  

 

Anno 2018 is het uitvoeringsprogramma grotendeels afgerond en is Het Oude Aadal het laatst lopende project.

 

De gemeente realiseert in het Oude Aadal een natte ecologische verbindingszone, waarbij de cultuurhistorie de inspiratie vormt voor de herinrichting.

 

De Oversteek is gevraagd de projectleiding te verzorgen.

 

De oplossing

  • Er is een groep enthousiaste omwonenden die zich in wil zetten voor de landschappelijke ontwikkeling van het Oude Aadal. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Het Oude Aadal.
  • De Oversteek heeft namens de gemeente Sint-Michielsgestel, samen met de Stichting Het Oude Aadal, Waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap en een lokaal melkveebedrijf een plan gemaakt voor de herinrichting van het gebied.
  • De Stichting Het Oude Aadal is grondeigenaar geworden en beheerder van de landschappelijke onderdelen van het plan. Een prachtige en verregaande vorm van groene burgerparticipatie.

 

Het resultaat

  • Een gezamenlijk herinrichtingsplan voor Het Oude Aadal, bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst.
  • De herinrichting is financieel en juridisch mogelijk gemaakt via grondtransacties, subsidiebeschikkingen en vergunningen.
  • De uitvoering is gestart in najaar 2017.
  • Het burgerinitiatief dat zich verenigd heeft in de Stichting Het Oude Aadal en de gemeente Sint-Michielsgestel zijn een verregaande samenwerkingsrelatie aangegaan. De Stichting is eigenaar en beheerder van de landschappelijke onderdelen van het plan.