Programma groenblauwe gebiedsontwikkeling Meierijstad

 

 

Een wervende groene en blauwe toekomst voor de gemeente

 

Opdrachtgever

Gemeente Meierijstad

 

De uitdaging

De Oversteek maakt samen met collega-bedrijven MLG en Orbis een meerjarenprogramma Groen-Blauwe gebiedsontwikkeling van Meierijstad. Dit wordt gebruikt om zowel intern, als met externe partijen, te komen tot prioritering, samenwerking en financiering.

 

De aanpak

  • Opzet en uitwerking van een organisatorisch en ruimtelijk kader voor de ‘blauw-groene’ gebiedsontwikkeling aan de hand van de gebiedskarakteristieken (bv. Geomorfologie en landgebruik) en de opgaven en ambities van de gemeente Meierijstad en externe partners;
  •  Identificatie en uitwerking van lopende gebiedsontwikkelingsinitiatieven, projecten en kansen en bundeling tot integrale gebiedsontwikkelingsopgaven.

 

 

Het resultaat

 

          Het Meerjarenprogramma verbeeld en verwoord op een wervende manier de integrale opgaven en ambities voor een ‘groen-blauwe gebiedsontwikkeling’ van Meierijstad.