Watertuin De Beemden

Waterberging gekoppeld aan recreatie, natuur, zorg en educatie

Opdrachtgever

Gemeente Sint-Michielsgestel  in samenwerking met partners (waterschap De Dommel, Brabants Landschap, Natuurgroep Gestel, Coöperatie Dommelstroom en ontmoetingscentrum De Beemden )

 

De uitdaging 

In Sint-Michielsgestel gaat het regenwater in de toekomst niet meer naar het riool. In plaats daarvan wil de gemeente dit water zoveel mogelijk vasthouden in zogenaamde watertuinen en hergebruiken om wateroverlast en droogte te bestrijden. 

 

Daaraan gekoppeld wordt de  leefomgeving verbeterd, bijvoorbeeld door mogelijkheden voor recreatie, natuur of ondernemen te creëren. 

 

De Oversteek is gevraagd om in een open planproces met burgers, ondernemers en betrokken overheden plannen te ontwikkelen.

 

De oplossing

  • Kansrijke locaties selecteren (technisch en qua grondeigendom). 
  • Via open en transparant planproces koppelen aan energie en ambities bij stichtingen, ondernemers en bewoners. 
  • Uitwerken van plannen van globaal naar gedetailleerd
  • Nauwe samenwerking met studenten van de HAS.
  • Inbrengen van specifieke kennis vanuit ons netwerk  (bv. ecologie, kostencalculatie, ontwerp).

 

Het resultaat

  • Uitgewerkte plannen met optimale meerwaarde voor de omgeving
  • Uitgewerkte subsidieaanvraag
  • Projectteams van ondernemers, bewoners en overheden. Commitment voor de uitvoering.
  • Borging binnen de gemeentelijke organisatie.