Mozaïek Dommelvallei

De wateropgave als verbinder van stad, natuur en landbouw

Opdrachtgever

Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei 

 

De uitdaging

In de geest van de nieuwe Omgevingswet, heeft een groep van (professionele) vrijwilligers en ambtenaren het initiatief genomen om tot nieuwe vormen van samenwerking en betere kwaliteit van ontwikkelingsplannen rondom de Dommel te komen. Deze zoektocht komt voort uit de  Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR 2014) waarin de ruimtelijke ordening in de provincie Brabant is onderzocht. De conclusie van het onderzoek was dat Brabant altijd heeft ingezet op versterking en verbetering van de stedelijk omgeving, de natuurlijke structuur en het agrarisch gebied als drie gescheiden werelden. Vanuit de IABR kwam het advies om in te zetten op projecten die deze drie werelden te verbinden.  Met water als drager en de ‘maatschappelijke dynamiek’ als motor, gebruikmakend van de urgente en gedeelde wateropgaven die voortkomen uit de klimaatveranderingen. 

 

De Oversteek is door de initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei gevraagd om samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een uitvoeringsprogramma op te stellen, waarin het gedachtegoed van de IABR 2014 wordt geconcretiseerd met bottom-up uitvoeringsprojecten in de Dommelvallei.

 

De oplossing  

  • Twintig organisaties hebben zich aan de ambities verbonden via ondertekening van het Manifest Dommelvallei. Het manifest is aangeboden aan de Provincie Noord-Brabant
  • Er zijn, in samenwerking met bureau Van ’t Laar Hof, creatieve werkateliers georganiseerd voor initiatiefnemers van projecten. Dit waren ondernemers, stichtingen en overheden. De initiatiefnemers werden bij de werkateliers ondersteund door een keur aan experts.
  • Via website en filmmateriaal is Mozaïek Dommelvallei breed onder de aandacht gebracht.
  • Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de manier van bottom-up organiseren (praktijkles en proeftuin voor de Omgevingsvisie) en de uitvoering van projecten (22 projecten, rijp en groen) centraal staan.
  • Er is een stuurgroep Mozaïek Dommelvallei opgericht waarin bestuurders van Waterschap De Dommel, Het Groene Woud, AgriFoodCapital en gemeenten Meierijstad en Boxtel het initiatief samen verder helpen.

 

Het resultaat

Het uitvoeringsprogramma is aangeboden aan de Provincie Noord-Brabant. Momenteel wordt gesproken over mogelijke financiering en de juridische borging van de samenwerking.